Doprava a platba

Způsoby platby

Bankovní převod nebo vkladem na účet prodávajícího. Platby je možné provádět v Českých korunách nebo v EUR. Číslo účtu pro platbu převodem nebo vkladem na bankovní účet: Raiffeisenbank a.s. ČÍSLO ÚČTU: 5516253001/5500 - číslo účtu je pro platby v Kč i EUR IBAN: CZ0355000000005516253001 SWIFT RZBCCZPP Při platbě převodem nebo vkladem se kupující zavazuje uhradit celkovou cenu objednaného produktu do data splatnosti uvedené na zaslané faktuře, tj. do dvou dnů od zalání faktury. Faktura je zaslána kupujícímu e-mailem. V souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb., o omezení plateb v hotovosti, kupující jehož výše platby překračuje částku 15 000 EUR, je povinen provést platbu bezhotovostně.

Platbu je možné provádět i hotovostně, přičemž výše platby nepřekročí částku 15 000 EUR. Hotovostní platbu je nutné telefonicky dojednat s prodávajícím. Požadavek na hotovostní platbu (po dohodě s prodávajícím) uvede kupující v objednávce. Zboží je následně dodáno kupujícímu v souladu s jeho dostupností (viz. níže - Dostupnost zboží).

Pokud prodávající ve lhůtě splatnosti neobdrží od kupujícího úhradu na svůj účet, bude objednávka považována za zrušenou, přičemž není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

Doručení objednávky

  • Osobní odběr na adrese prodávajícího Záhřebská 244/25, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
  • Prostřednictvím České pošty ve formě cenného psaní nebo cenného balíku

Zásilka je vždy pojištěna v plné výši kupní ceny.

Poštovné a balné pro Českou republiku se počítá podle sazeb České pošty v závislosti na výši pojištění a váze zasílaného produktu. Orientačně, ne však více, se jedná o následující hodnoty:

  • 90 Kč do hodnoty zboží 30 000 Kč
  • 170 Kč do hodnoty zboží 60 000 Kč
  • + 80 Kč za každých dalších i započatých 40 000 Kč hodnoty zboží

Poštovné a balné pro Slovenskou republiku je vyčíslené v EUR a jeho výše se počítá podle sazeb Slovenské pošty. Informace jsou k nalezení na webových stránkách Slovenské pošty. Např. u zlatého slitku 50 g při ceně 1 700 EUR, je poštovné a balné 7,80 EUR.