Doprava a platba

Způsoby platby

Bankovní převod nebo vkladem na účet prodávajícího. Platby je možné provádět v Českých korunách nebo v EUR. Číslo účtu pro platbu převodem nebo vkladem na bankovní účet: Raiffeisenbank a.s. ČÍSLO ÚČTU: 5516253001/5500 - číslo účtu je pro platby v Kč i EUR IBAN: CZ0355000000005516253001 SWIFT RZBCCZPP Při platbě převodem nebo vkladem se kupující zavazuje uhradit celkovou cenu objednaného produktu do data splatnosti uvedené na zaslané faktuře, tj. do dvou dnů od zalání faktury. Faktura je zaslána kupujícímu e-mailem. V souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb., o omezení plateb v hotovosti, kupující jehož výše platby překračuje částku 15 000 EUR, je povinen provést platbu bezhotovostně.

Platbu je možné provádět i hotovostně, přičemž výše platby nepřekročí částku 15 000 EUR. Hotovostní platbu je nutné telefonicky dojednat s prodávajícím. Požadavek na hotovostní platbu (po dohodě s prodávajícím) uvede kupující v objednávce. Zboží je následně dodáno kupujícímu v souladu s jeho dostupností (viz. níže - Dostupnost zboží).

Pokud prodávající ve lhůtě splatnosti neobdrží od kupujícího úhradu na svůj účet, bude objednávka považována za zrušenou, přičemž není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

Doručení objednávky

  • Osobní odběr na adrese prodávajícího Bratří Čapků 1851/24, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
  • Prostřednictvím České pošty ve formě cenného psaní nebo cenného balíku

Zásilka je vždy pojištěna v plné výši kupní ceny.