Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vydává společnost EMS Gold Investments, s. r. o., se sídlem Záhřebská 244/25, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 27598781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 117939, jakožto prodávající.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi EMS Gold Investments, s. r. o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

Kupující spotřebitel nebo jen kupující je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující který není spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

EMS Gold Investments, s.r.o. obchoduje za ceny na světových trzích. Ceny se aktualizují automaticky podle vývoje aktuálních cen zlata, stříbra, platiny a palladia zejména podle vývoje cen na Londýnské a mezinárodní burze s těmito komoditami.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu zlato-eu.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 2. Kupující může objednat zboží od prodávajícího následujícím způsobem:
  1. vyplní elektronickou objednávku na stránkách prodávajícího na adrese zlato-eu.cz a odešle
  2. nebo zašle objednávku faxem, e-meilem, nebo písemnou formou
  3. nebo provede objednávku osobně u prodávajícího
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístnění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu e-mailovou zprávou, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu, včetně ceny, lze měnit nebo rušit na základě zákonných důvodů nebo na základě dohody stran.
 4. Není –li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka na nákup zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena zasláním závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři vytvořeném při zaslání objednávky.
 6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně jí zrušit, nebo opravit. 

Okamžitý nákup

Nákup produktů v provozní době – u objednávek na investiční kovy vytvořených ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin vyjma státních svátků v západní Evropě) bude fixována v okamžiku odeslání objednávky. Výše objednávky není nijak limitována, tj. můžete vytvořit objednávku v jakékoliv výši.

Nákup produktů mimo provozní dobu – Objednávky na investiční kovy, jejichž hodnota nepřesáhne 60 000 Kč jsou fixovány v okamžiku vytvoření objednávky i mimo fixační hodiny.

Pokud ve výše uvedených případech (ve fixačních hodinách i mimo fixační hodiny) požadujete fixaci na pokyn z Vaší strany uveďte to, prosím, v poznámce objednávky.

Pokud bude Vaše objednávka vytvořena mimo výše uvedené fixační hodiny a její hodnota bude přesahovat 60 000 Kč souhlasíte, že cena bude stanovena (fixována) v 9:00 hod. SEČ první burzovní den následující po objednávce, a to bez ohledu, zda cena jednotlivých investičních produktů bude stejná, stoupne či klesne.

Možnosti nákupu, cena zboží

1. Maloobchodní nákup investičních kovů: nákup investičních zlatých, stříbrných, platinových, palladiových slitků a mincí prostřednictvím maloobchodního e-shopu uveřejněném na adrese zlato-eu.cz, za cenu uvedenou na kartě jednotlivých produktů. Prodejní cena je uvedena v Kč a EUR. Ceny jsou platné v době objednávky tj. včetně DPH a premia. Tato služba není omezena výši objednávky, pokud na kartě jednotlivých produktů není uvedeno jinak.

2. Limitní nákup - traders: nákup investičních zlatých, stříbrných, platinových, palladiových slitků a mincí prostřednictvím maloobchodního e-shopu uveřejněném na adrese zlato-eu.cz, za cenu budoucí, tj. za cenu kterou si určí kupující sám podle předpokládaného vývoje cen. V momentě, kdy aktuální prodejní cena jednotlivých investičních produktů dosáhne hranice určené kupujícím, stává se objednávka závaznou a o této skutečnosti je kupující informován e-ailem. Tato služba je omezena celkovou výši objednávky 500 000 Kč, pokud na kartě jednotlivých produktů není uvedeno jinak. K tomu to způsobu nákupu klient využívá službu „Traders“ která se nachází v hlavní nabídce na stránkách zlato-eu.cz

3. Fixingový nákup: nákup investičních zlatých, stříbrných, platinových, palladiových slitků a mincí prostřednictvím maloobchodního e-shopu uveřejněném na adrese zlato-eu.cz. Kupující zadá prodávajícímu telefonický pokyn k fixaci ceny produktu (nákupu) podle aktuální nabídky v čase. Tomuto nákupu předchází zaslání objednávky kupujícího prodávajícímu s poznámkou"Fixingový nákup". Cena v objednávce není konečná. Konečná cena je fixována při zadání pokynu kupujícím. Tato služba je omezena výší objednávky 500 000 Kč.

Způsoby platby

1. Bankovní převod nebo vkladem na účet prodávajícího.

Platby je možné provádět v Českých korunách nebo v EUR. Číslo účtu pro platbu převodem nebo vkladem na bankovní účet:

Raiffeisenbank a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 5516253001/5500 - číslo účtu je pro platby v Kč i EUR
IBAN: CZ0355000000005516253001
SWIFT RZBCCZPP

Při platbě převodem nebo vkladem se kupující zavazuje uhradit celkovou cenu objednaného produktu do data splatnosti uvedené na zaslané faktuře, tj. do dvou dnů od zalání faktury. Faktura je zaslána kupujícímu e-mailem. V souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb., o omezení plateb v hotovosti, kupující jehož výše platby překračuje částku 15 000 EUR, je povinen provést platbu bezhotovostně.

2. Platbu je možné provádět i hotovostně, přičemž výše platby nepřekročí částku 15 000 EUR. Hotovostní platbu je nutné telefonicky dojednat s prodávajícím. Požadavek na hotovostní platbu (po dohodě s prodávajícím) uvede kupující v objednávce. Zboží je následně dodáno kupujícímu v souladu s jeho dostupností (viz. níže - Dostupnost zboží).

3. Pokud prodávající ve lhůtě splatnosti neobdrží od kupujícího úhradu na svůj účet, bude objednávka považována za zrušenou, přičemž není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

Dostupnost zboží

O dostupnosti zboží je zápis přímo na kartě jednotlivých produktů na stránkách zlato-eu.cz. Význam zápisu je následující:

 • Skladem: objednané zboží je uskladněno v bezpečnostních trezorech s omezenou dostupností (tj. zboží je třeba vyskladnit). Tento proces probíhá z pravidla druhý pracovní den od připsání platby na účet prodávajícího maximálně však do dvou pracovních dnů.
 • K okamžitému odběru: kupující zboží nakupuje přímo u prodávajícího přičemž zboží je k okamžitému odběru. Požadavek „K okamžitého odběru“ kupující zapíše v objednávce a určí termín a čas nákupu (kdy se dostaví k prodávajícímu). Prodávající garantuje kupujícímu dostupnost objednaného zboží, maximálně však na dobu 24 hodin.
 • Prodloužený termín dodání: objednané zboží je připraveno k distribuci ze sléváren do bezpečnostních trezorů s omezenou dostupností. Tato situace může nastat při nadměrném nárůstu poptávky po určitém druhu produktu.
 • Na objednávku: zboží je třeba objednat. Potvrzení objednávky obdrží kupující neprodleně po jejím zpracování maximálně však do 3 hodin. Do této doby bude objednávka vyřízena úplně, nebo částečně, v ojedinělých případech může být zamítnuta.
 • Dostupnost omezena: zboží v současné době není na skladě a ani v dosahu obchodních partnerů prodávajícího. Dostupnost je omezena zejména nabídkou trhu. V takovém případě prodávající činí kroky k získání zboží pro kupujícího za aktuální ceny na trhu, pokud kupující nestanoví jinak. Po získání požadovaného zboží prodávajícím dochází k vypořádání objednávky. 

U některých produktů může docházet ke zdvojení zápisu na kartě produktu a tím k různým formám nákupu např. „Skladem, k okamžitému odběru“. V takovémto případě je rozhodující jakou formu nákupu určí kupující v poznámce objednávky. Kupující má možnost koupit produkt přímo u prodávajícího (k okamžitému odběru) a postupuje podle výše uvedeného návodu, nebo postupuje formou standardní objednávky (skladem).

Dodací podmínky.

 1. Vyskladnění zboží z centrálního skladu se provádí zpravidla do jednoho pracovního dne ode dne připsání platby na účet prodávajícího. Přepravce dopravuje vyskladněné zboží zpravidla tři krát týdně. Doba dodání zboží je stanovena do 7 pracovních dní pro kupujícího spotřebitele a do 10 pracovních dní pro kupujícího který není spotřebitel od data připsání platby na účet prodávajícího. V mimořádných případech (např. zvýšená poptávka) může dojít k prodloužení termínu dodání. O této skutečnosti je však kupující informován e-mailovou zprávou. 
 2. Při osobním odběru objednaného produktu kupujícím, je předem ujednán termín a čas odběru individuálně v souladu s ustanovením bodu 1. dodacích podmínek.
 3. V případě, že kupující neobdrží zásilku se zbožím, jejíž odeslání mu bylo oznámeno, nebo je zásilka neúplná, nebo poškozená (v takovém případě odmítne zásilku převzít), je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího písemnou cestou, popř. e- mailem na adresu info@zlato-eu.cz.

Doručení objednávky

Osobní odběr na adrese prodávajícího Záhřebská 244/25, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.
Prostřednictvím České pošty ve formě cenného psaní nebo cenného balíku

Zásilka je vždy pojištěna v plné výši kupní ceny.
Poštovné a balné pro Českou republiku se počítá podle sazeb České pošty v závislosti na výši pojištění a váze zasílaného produktu. Orientačně, ne však více, se jedná o následující hodnoty

 • 90 Kč do hodnoty zboží 30 000 Kč
 • 170 Kč do hodnoty zboží 60 000 Kč
 • + 80 Kč za každých dalších i započatých 40 000 Kč hodnoty zboží

Poštovné a balné pro Slovenskou republiku je vyčíslené v EUR a jeho výše se počítá podle sazeb Slovenské pošty. Informace jsou k nalezení na webových stránkách Slovenské pošty. Např. u zlatého slitku 50 g při ceně 1 700 EUR, je poštovné a balné 7,80 EUR.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

EMS Gold Investments, s.r.o. nabízí pouze zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, tedy dle §53 odst. 8, občanský zákoník, spotřebitel nemůže využít práva na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, jak je pojednáváno v §53 odst. 7, občanský zákoník.

§53 odst. 8
„Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 7 od smluv
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
f) spočívajících ve hře nebo loterii.“
Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Prodávající se zavazuje k odkupu jim prodaného zboží v neporušeném stavu a odpovídající kvalitě. Cena odkupu se stanoví individuálně, nebo bude uvedena na kartě jednotlivých produktů na adrese zlato-eu.cz.

Reklamační řád, rozpor s kupní smlouvou

V případě, že kupovaný produkt při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou a se zápisem na kartě produktu, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou produktu, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím produktu o nedostatku věděl nebo ho sám způsobil. Prodávající při expedici i při výkupu pečlivě kontroluje každý jeden kus investičního produktu, přesto se může stát z důvodu obchodování s oběživem, že některé produkty nebudou mít jakost prvního výrobku a ponesou známky běžného opotřebení, a to zejména, pokud půjde o dříve ražené mince.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele info@zlato-eu.cz
 • poštou na adresu EMS Gold Investments, s.r.o., Záhřebská 244/25, 120 00 Praha 2-Vinohrady
 • telefonicky na tel. č.: +420 220 875 967

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s podrobným popisem závady, s číslem objednávky a kopií prodejního dokladu na adresu reklamačního oddělení provozovatele EMS Gold Investments, s.r.o., Záhřebská 244/25, 120 00 Praha 2-Vinohrady.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží).
V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

Produkty nabízené prodávajícím obsahují některé z níže popsaných parametrů a jsou popsány na kartě produktu:

 • Bezpečnostní prvek – ano/ne – investiční produkt obsahuje nebo neobsahuje bezpečností prvek. U slitků je považováno za bezpečnostní prvek speciální označení slitků laserovým znakem typu Kinegramm, u mincí a medailí punc ev. jiné bezpečnostní prvky
 • Druh – určení o jaký druh produktu jde, například investiční zlatý slitek, stříbrná investiční mince apod.
 • Certifikát – ano /ne – k investičnímu produktu je nebo není přiložen písemný certifikát
 • Čistá hmotnost – přesná váha ryzího kovu uvedená v gramech
 • Hrubá hmotnost – přesná celková váha produktu
 • Good Delivery– ano/ne – označení zda investiční produkt splňuje normu Good Delivery
 • Kinegramm – označení zda má produkt bezpečnostní prvek Kinegramm
 • Nominální hodnota – udává se u mincí, jde o určení jakou nominální hodnotu má mince jako platidlo v dané měně
 • Rok vydání – rok, kdy byl produkt vyražen, eventuálně kdy bylo první vydání
 • Ryzost – celková ryzost investičního produktu udaná v tisícinách, např. 999,9/1000
 • Zabaleno – krátký popis jak je produkt zabalen (nejedná se o přepravní balení)
 • Sběratelská hodnota – ano/ne – označení zda má nebo nemá produkt i sběratelskou hodnotu
 • Zachovalost – označení zda je výrobek nový (novoražba), opotřebený, z výkupu či oběhu. Označuje kvalitu produktu.
 • Země původu – označení země (eminenta

Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením a bylo označeno v parametrech produktu na detailní kartě jako výkup, oběživo nebo původní ražba.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 22. 2. 2011. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.